Rutes pel

Mas de la Monja

 

Valors històrics i ambientals

 

 

 

Projecte Volcam 2005

Grup Ecologista Xoriguer


 

 

Introducció.

Cuadro de texto:

La realització l’any passat d’un projecte Volcam al Mas de la Monja, titulat “Restauració i habilitació del sistema hídric del Mas de la Monja”, despertà al Grup Ecologista Xoriguer i en gran part dels voluntaris una gran estima pel paratge. I no sols pels magnífics valors ambientals que atresora, sinó per la forma de vida que tenia la gent que habitava els masos (la qual vam descobrir durant la realització del voluntariat).

Aquesta admiració pel paratge i les activitats realitzades antigament en ell, ens donà la idea de presentar un volcam per a aquest any.

Amb el títol “Rutes pel Mas de la Monja. Valors històrics i ambientals”, el Grup Ecologista Xoriguer, pretén aprofundir en els coneixements sobre la zona.

 

 

Cuadro de texto:  El Mas de la Monja, com molts altres masos de la comarca de La Marina Baixa, es troba situat en un enclavament de gran bellesa. Aquesta situació ve acompanyada, normalment, d’una complicada xarxa de comunicació amb els pobles o els nuclis habitats que l’envolten.

 

Actualment, i gràcies als avanços tecnològics, aquest aïllament s’ha vist superat. Però sols tendríem que girar el cap temps enrere i veure que tot no ha estat tan fàcil.

 

La vida als masos era complicada. La dedicació diària a l’agricultura i la ramaderia (a més del deures de la llar) junt a l’aïllament feia que realitzaren una vida autònoma, sense quasi contacte amb altres persones.

Dels animals i del camp obtenien tot allò que era necessari per a sobreviure. Però de vegades, no sempre s’aconseguia tot. Aleshores, havia que comerciar amb els veïns, encara que estigueren relativament lluny.

 

La necessitat de comerciar (encara que moltes vegades era un simple canvi de productes), obligà a crear al voltant dels masos una xarxa de camins i sendes que comunicaven aquests amb altres nuclis habitats on realitzar la barata.

Això permetí obtindre nous recursos i crear vincles entre les persones.

 

El Mas de la Monja no va ser aliè a aquesta forma de vida. Les persones que durant anys habitaren el mas asseguraren la seu subsistència gràcies a una important xarxa de camins i sendes per les quals obtindre tot allò que la terra no els donava.

 

El projecte.

 

Cuadro de texto:  El Grup Ecologista Xoriguer pretén, amb aquest projecte de voluntariat ambiental, descobrir amb l’ajuda dels voluntaris aquells camins i sendes per on passaren els nostres avantpassats.

 

Sabem que els seus usos han canviat des d’aquella anys, però és important que hagi constància i es mantinguen per a que la societat puga gaudir d’ells.

Encara que l’ús actual és majoritàriament d’oci o s’han convertit en camins per on transiten els cotxes i altres vehicles, molts racons d’ells encara guarden records del temps passat  i garanteixen un passeig on gaudir de la natura.

 

Cuadro de texto:  Desvetllarem la importància de les sendes i els camins, el seus valors històrics i ambientals que els envolten.

L’objectiu és deixar constància de la nostra història i posar en relleu la singularitat del seu entorn, amb la finalitat d’una possible protecció del paratge.

 

Així doncs, prenent com a centre el Mas de la Monja, recorrerem els camins i les sendes que uneixen (i relacionaren en altres temps) el mas amb la gent que viu al seu voltant.

Destacarem els seus nous usos socials relacionats amb l’oci (senderisme, passeig, bicicleta, etc.) i intentarem aportar més informació per a que la gent que actualment utilitza els camins puga gaudir d’ells d’una forma plena.

 

 

Realització del projecte.

 

El Mas de la Monja serà utilitzat com a punt de partida de totes les activitats que realitzarem en aquest voluntariat.

El projecte el dividirem en tres etapes de treball, encara que la seua duració es superposarà.

 

·        Recerca d’informació.

·        Realització de les rutes.

·        Preparació de la publicació.

 

  

 

Cuadro de texto:

 

 

GRUP ECOLOGISTA XORIGUER

FEBRER 2005